Hizmetlerimiz

Gayrimenkul sektörüne profesyonel yaklaşımıyla değer katan Kerem Nükte Gayrimenkul, hem karlılığınızı artıracak hem de marka değerinizi daha yukarıya taşıyacak hizmetler sunuyor.


Gayrimenkul Danışmanlığı ve Site Yönetimi Hizmetleri

SİTE YÖNETİMİ;

 • Site sakinlerini bilgilendirme
 • Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması
 • Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
 • Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
 • Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi
 • Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması.
 • Yıllık faaliyet raporunun yıl sonunda genel kurula sunulması

HUKUKİ İŞLEMLER;

 • Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması
 • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında;
 • Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi;
 • İcra takibi yapılması
 • Dava açılması
 • Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması

BÜTÇE YÖNETİMİ;

Sitenin mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmediyse yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

Bütçe Yönetim Hizmetleri :

 • Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
 • İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı
 • Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
 • Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi
 • Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
 • Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması
 • Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması
 • Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
 • Resmi defterlerin yıl sonunda notere kapattırılması

GÜVENLİK YÖNETİMİ;

Apartman ve Sitelerde Güvenlik 5188 sayılı yasa gereğince sağlanır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’ NIN 08.11.2005 tarih ve 2005/117 sayılı genelgesinde “Site ve Apartmanlar” ın özel güvenlik izni almaları gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Site/ Apartman genel kurulunun veya yönetim kurulunun kararıyla valiliğe müracaat edilerek özel güvenlik izni alınır veya bu konuda çalışan özel güvenlik firması görevlendirilir.

Güvenlik Hizmeti :

 • Risk analizi (sitenin profilinin çıkartılması)
 • Giriş çıkış kontrolü (ziyaretçi karşılama)
 • Standart devriye (gözetim kontrol)
 • Nokta güvenliği
 • Kameralı güvenlik (tesis, bina, çevre kontrol)
 • Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama

TEKNİK YÖNETİM;

Elektrik,mekanik ve sıhhi tesisat sistemlerinin bakım ve kontrolü

 • Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin kontrolü
 • Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin periyodik bakımları
 • Asansörlerin bakım anlaşmaları ve rutin bakımları
 • Santral ve telefon sistemlerinin bakım ve onarımı
 • Elektrik trafo, jeneratör ve hidroforların bakımı
 • Arıtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakımı
 • Klima sistemleri ve Bina otomasyon sistemleri bakımı
 • Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ve dolumu

TEMİZLİK YÖNETİMİ;

Genel temizlik haşere ilaçlama,su deposu temizliği çöp toplama ve atık hizmetleri temizliği hassas bir konudur. Hizmet aksiyon planı içinde günlük iş akış şemasına uygun olarak yapılmalı ve düzenli olarak kontrol edilip raporlanmalıdır.

Temizlik Hizmetleri

 • Blokların günlük temizliği
 • Ortak alanların günlük temizliği
 • Otoparkların temizliği
 • Çöplerin toplanması
 • Sert zeminlerin cilalanması
 • Genel koruyucu temizlik ve ilaçlama
 • Haşere ilaçlama
 • Su deposu temizliği
 • Baca temizliği

BAHÇE BAKIM YÖNETİMİ;

Günümüz koşularında tüm bitkiler daha yoğun ilgiye daha profesyonel bilgiye gereksinim duyar. Sağlıklı bitki ve bahçe için ayda bir veya iki kez düzenli olarak bakım yapılması gerekir.

Bahçe Bakım Hizmetleri

 • Ekim
 • Biçim
 • Budama
 • Sulama
 • İlaçlama
 • Gübreleme
 • Tanzim ve düzenleme

KİRALAMA YÖNETİMİ;

Kat malikleri tarafından yetkilendirildiğimiz takdirde bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi hususunda aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır .

Kiralama Hizmetleri

 • Kira kontratının yapılması
 • Su,elektrik ve doğalgaz faturalarının takibi
 • Site ortak gider ödemelerinin takibi
 • Kiracının ulaşabileceği acil destek hattı
 • Gayrimenkulünüzün tapu işlemlerinin yapılması
 • Kiracı tahliye taahhütnamesi hazırlanması

Proje Satış Ofisi Yönetimi ve Danışmanlığı Hizmetleri

Proje Satış Ofisi Yönetimi Hizmetimiz İnşaat Sektöründe faaliyet gösteren seçkin müşterilerimiz ve müteahhit firmalar için geliştirdiğimiz onlara özel uygulanan bir Satış Destek sistemidir. Bu hizmetimizden sadece inşaat firmaları yararlanmaktadır.

İnşaat Sektörünün karşılaştığı en büyük sıkıntılardan birisi gerçekleştirmiş oldukları projenin satışında karşılaşılan zorluklardır. Hemen her projede özenle döşenmiş örnek daireler ve şık satış ofisleri bulunmaktadır. Ancak önemli olan; Projenin potansiyel müşteri kitlesine tanıtımının doğru yapılabilmesi, müşterilerin satış ofisine gelmelerinin sağlanması ve de en önemlisi gelen müşterinin doğru bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır. Bu da hiç şüphesiz ki; ne sattığını bilen, konularında deneyimli ve profesyonel bir ekip aracılığıyla olabilir.

Bizim sağladığımız hizmet ise; Projenin temel atılma aşamasından son dairenin anahtar teslimine kadar olan sürecin yönetilmesi, gerek alıcıya gerekse satıcıya ihtiyaç duyacakları Danışmanlık Hizmetinin profesyonel olarak verilmesi ve her iki tarafında karşılaşabilecekleri sorunlara anında ve kalıcı çözümler üretilmesidir.

Geniş Müşteri Portföyümüz, sektörde uzun yıllara dayanan tecrübemiz, BROKER seviyesinde yetkililerimiz, her biri konularında uzman kadromuz, devamlı yenilenen ve gelişen Eğitim Destekli Satış Yeteneğimiz ile sizleri de uzmanlığımızla buluşmaya davet ediyoruz.

 Siz yapın, biz satalım..

PROJE DANIŞMANLIĞI

 • Fizibilite / Analiz raporlarının hazırlanması
 • Bölgenin genel analizi / Fizibilitesinin yapılması
 • Bölgedeki muadil gayrimenkul fiyatlarının analizinin yapılması
 • Bölgenin ihtiyaçlarının / eksiklerinin belirlenmesi
 • Hedef müşteri kitlesinin belirlenmesi

KURUMSAL KİMLİK VE İMAJ ÇALIŞMALARI

 • Projenin isminin belirlenmesi – Logo Çalışmaları
 • Slogan ve Reklam Cümlelerinin belirlenmesi
 • Katalog – Broşür – Insert Çalışmalarının Yapılması
 • Kurumsal Web sitesinin tasarımı
 • Matbuu evrakların tasarlanması – hazırlanması

SATIŞ VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

 • Potansiyel Müşteri Kitlesinin Belirlenmesi
 • Satış ve Pazarlama Stratejilerinin / Planlarının Hazırlanması
 • Reklam / İlan Çalışma Prosedürlerinin belirlenmesi
 • Satış Ofisinin Oluşturulması – Örnek Daire Çalışmasının Yapılması – Satış Ve Pazarlama Ekibinin belirlenmesi
 • Satış ekibinin görev başı eğitimlerinin verilmesi, rutin eğitimlerin planlanması
 • Satış işlemlerinin yürütülmesi

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Sizlere verdiğimiz bu hizmetlerin yanı sıra; Satış sonrası hizmetlerimiz, Teslim İşlemleri, Teslim Sürecinin Yönetimi, Teslim Edilmiş Emlakların Kiralanma Hizmetlerinin Yönetimi ve ikinci el Gayrimenkul Yönetimi hizmetinin verilmesi projenize sağlayacağımız çalışmalarımızdandır.